Média

Napísali o nás

Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach

12/2020

Hodnotenie poroty:

Návrh prináša vysokú kultúrnu úroveň do tejto časti mesta, vysokú kvalitu života a premyslený dizajn, pričom aktívny urbánny priestor postupne mení na ekostabilizačný prvok v území.
Komplexný prístup a veľmi vyvážené posúdenie rôznorodých požiadaviek na očakávané budúce funkcie okolia Mlynského náhonu. Zohľadnenie jednotlivých potrieb obyvateľstva doplnené o nadhľad pri spracovaní celkového konceptu riešeného územia dáva výborné predpoklady na dopracovanie detailov riešenia. Veľmi atraktívne spracovaný námet na riešenie jedného z najproblematickejších miest vodného toku, ktorým je "zhybka" pri Rokoku. Návrh je ambiciózny a pritom triezvo rešpektuje princíp realizovateľnosti. Filozofia návrhu líniovej relaxačno - spoločenskej zóny s funkčnými a sociálnymi väzbami na nadväzujúce horizontálne lokality a objekty navádza návštevníka absolvovať celú trasu Mlynského náhonu, z jeho južného bodu až po severnú časť, s postupným rôznorodým využitím jednotlivých funkčných bodov, atrakcii a plôch. V priamej úmere na rôznorodosť funkčných celkov je navrhovaná sprievodná vegetácia vodného toku.

Viac na: https://www.archinfo.sk/sutaze


Prezentácia v Žiline

06/2019
Predstavenie tvorby ateliéru G. Arch na podujatí Úspech ženám pristane. Prezentovali sme 100 ženám v ZA a ďalším 100 v BB, ako rozbehnúť svoje sny a robiť to, čo majú radi. 


Časopis Madam EVA

09/2019

Záhrada rastie ako dieťa. Navrhujú záhrady, ktoré rešpektujú prírodu a pre ľudí sa stávajú ich súkromným rajom. A neustúpia ani o piaď. Tri sestry Glonekové (ateliér G.Arch), Oravčanky telom, ale najmä dušou. Na záhrade nechávame priestor pre živočíchy, hmyz. Nebojujeme proti opadanému lístiu, skôr volíme takú výsadbu stromou, kde lístie vytvorí výživný mulč. Nepoužívame chémiu a nepotrebný plast, sústreďujeme sa na dobrý výber sortimentu a správnu realizáciu záhrady. Používame lokálne dreviny a kry, ktoré sa dajú nájsť v okolitej krajine a dokážu sa vyrovnávať s výkyvmi počasia typickými pre danú oblasť. 


Časopis RODINNÝ DOM

12/2019
odkaz na online článok

Dom uprostred krásnej prírody pri Žiline vyniká prepojením architektúry s okolím. Celkovú prirodzenosť a jednoduchosť podčiarkuje projekt záhrady autorky Ing. Kataríny Glonekovej, inšpirovaný pôvodnými rastlinami a drevinami. Priestor domu sa otvára okoliu vďaka maximu presklených plôch a záhrada sa na pohľad ostro neohraničuje od okolitých lúk.