Média

Napísali o nás

Námestovo - transformácia nábrežia

lokalita: Námestovo, nábrežie Oravskej priehrady

rok návrhu: 2021

typ: urbanisticko- krajinárska súťaž / 1. miesto

rozsah: súťažný návrh

autori: Tomáš Hanáček, Katarína Fejo, Katarína Ďurišová (G.Arch/krajinná architektúra)

spolupráca: Tomáš Danko, Natália Marková, Zuzana Mihaľová, Patrik Domanický, Patrícia Hrehušová

Hodnotenie poroty: Autori predstavujú víziu riešeného územia, ktorá stavia na štúdiu daností širšieho kontextu - Oravskej priehrady ako celku, širšieho nadväzujúceho nábrežia (aj za prístupovým mostom), systéme existujúcich verejných priestranstiev mesta Námestovo. Porota víta citlivosť, s akou autori v návrhu reagujú na tieto podnety, aj podnety z vnútra lokality. Autorom sa v návrhu podarilo vytvoriť robustný koncept riešenia územia, ktorý sa javí ako flexibilný pre parciálne zmeny, ktoré je možné očakávať pri jeho dopracovaní a implementácii, pričom je predpoklad, že si bude vedieť zachovať svoj teraz prezentovaný charakter s jeho pozitívami.

Krajinársky prístup najmä v časti územia v priamom kontakte s vodnou hladinou, kde nie je možné umiestňovať budovy, sa javí ako najcitlivejší, najflexibilnejší a najautentickejší spomedzi predložených návrhov. Navrhovaný prístup umožňuje flexibilnú prácu so všetkými krajinárskymi prvkami, ako existujúcimi, tak aj navrhovanými v rámci budúcich možných etáp.

Viac na: https://www.archinfo.sk/sutaze


Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach

lokalita: Košice, Mlynský náhon

rok návrhu: 2020

veľkosť: 14 ha

typ: medzinárodná urbanisticko- krajinárska súťaž / 1. miesto

rozsah: v súčasnosti prebieha spracovanie projektovej dokumentácie (OUŠ, DM, ZSPD, DRS, AA)

obdobie realizácie: 2022+

predpokladané investičné náklady 1. etapy: 1 900 000 Eur

autori: Tomáš Hanáček, Katarína Fejo, Katarína Ďurišová (G.Arch/krajinná architektúra)

spolupráca: Tomáš Danko, Natália Marková, Zuzana Mihaľová, Patrik Domanický, Erika Mužilová, Barbora Vančurová

Hodnotenie poroty: Návrh prináša vysokú kultúrnu úroveň do tejto časti mesta, vysokú kvalitu života a premyslený dizajn, pričom aktívny urbánny priestor postupne mení na ekostabilizačný prvok v území.

Komplexný prístup a veľmi vyvážené posúdenie rôznorodých požiadaviek na očakávané budúce funkcie okolia Mlynského náhonu. Zohľadnenie jednotlivých potrieb obyvateľstva doplnené o nadhľad pri spracovaní celkového konceptu riešeného územia dáva výborné predpoklady na dopracovanie detailov riešenia. Veľmi atraktívne spracovaný námet na riešenie jedného z najproblematickejších miest vodného toku, ktorým je "zhybka" pri Rokoku. Návrh je ambiciózny a pritom triezvo rešpektuje princíp realizovateľnosti. Filozofia návrhu líniovej relaxačno - spoločenskej zóny s funkčnými a sociálnymi väzbami na nadväzujúce horizontálne lokality a objekty navádza návštevníka absolvovať celú trasu Mlynského náhonu, z jeho južného bodu až po severnú časť, s postupným rôznorodým využitím jednotlivých funkčných bodov, atrakcii a plôch. V priamej úmere na rôznorodosť funkčných celkov je navrhovaná sprievodná vegetácia vodného toku.

Viac na: https://www.archinfo.sk/sutaze


Prezentácia v Žiline

06/2019
Predstavenie tvorby ateliéru G. Arch na podujatí Úspech ženám pristane. Prezentovali sme 100 ženám v ZA a ďalším 100 v BB, ako rozbehnúť svoje sny a robiť to, čo majú radi. 


Časopis Madam EVA

09/2019

Záhrada rastie ako dieťa. Navrhujú záhrady, ktoré rešpektujú prírodu a pre ľudí sa stávajú ich súkromným rajom. A neustúpia ani o piaď. Tri sestry Glonekové (ateliér G.Arch), Oravčanky telom, ale najmä dušou. Na záhrade nechávame priestor pre živočíchy, hmyz. Nebojujeme proti opadanému lístiu, skôr volíme takú výsadbu stromou, kde lístie vytvorí výživný mulč. Nepoužívame chémiu a nepotrebný plast, sústreďujeme sa na dobrý výber sortimentu a správnu realizáciu záhrady. Používame lokálne dreviny a kry, ktoré sa dajú nájsť v okolitej krajine a dokážu sa vyrovnávať s výkyvmi počasia typickými pre danú oblasť. 


Časopis RODINNÝ DOM

12/2019
odkaz na online článok

Dom uprostred krásnej prírody pri Žiline vyniká prepojením architektúry s okolím. Celkovú prirodzenosť a jednoduchosť podčiarkuje projekt záhrady autorky Ing. Kataríny Glonekovej, inšpirovaný pôvodnými rastlinami a drevinami. Priestor domu sa otvára okoliu vďaka maximu presklených plôch a záhrada sa na pohľad ostro neohraničuje od okolitých lúk.