Portfólio

Autorizovaný krajinný ateliér

Medzipriestory Pražskej tržnice

Lokalita: Praha

Rok návrhu: 2022

Veľkosť: 10 ha   

Typ: architektonicko- krajinárska súťaž / 2. miesto

Rozsah: súťažný návrh

Predpokladané investičné náklady: 22 800 000 Eur 

Autori: Tomáš Hanáček, Katarína Fejo, Tomáš Danko, Natália Marková, Zuzana Mihaľová, Katarína Ďurišová (G.Arch/krajinná architektúra)

Viac na: https://www.archinfo.sk/sutaze


Obnova Štefánikovej ulice

Lokalita: Trnava

Rok návrhu: 2021

Veľkosť: 8 500 m2  

Typ: urbanisticko- krajinárska súťaž / odmena

Rozsah: súťažný návrh

Predpokladané investičné náklady: 2 000 000 Eur  

Autori: Tomáš Hanáček, Katarína Fejo, Katarína Ďurišová (G.Arch/krajinná architektúra)

Spolupráca: Tomáš Danko, Natália Marková, Zuzana Mihaľová, Patrik Domanický

Viac na: https://www.archinfo.sk/sutaze


Námestovo - transformácia nábrežia

Lokalita: Námestovo, nábrežie Oravskej priehrady

Rok návrhu: 2021

Veľkosť: 10 ha  

Typ: urbanisticko- krajinárska súťaž / 1. miesto

Rozsah: v súčasnosti prebieha spracovanie projektovej dokumentácie (UPZ, OUŠ)

Obdobie realizácie: 2023+

Autori: Tomáš Hanáček, Katarína Fejo, Katarína Ďurišová (G.Arch/krajinná architektúra)

Spolupráca: Tomáš Danko, Natália Marková, Zuzana Mihaľová, Patrik Domanický

Viac na: https://www.archinfo.sk/sutaze


Zelená strecha

Lokalita: Trenčín, Mercedes

Rok návrhu: 2021

Veľkosť: 700 m2   

Typ: súkromný investor

Rozsah: Spracovaná projektová dokumentácia (DUR, DSP, DRS)

Obdobie realizácie: 2022+

Autori: Katarína Ďurišová, (G.Arch s.r.o.)

Spolupráca: Arch Art s.r.o.

Dom seniorov

Lokalita: Martin

Rok návrhu: 2021

Veľkosť: 1 000 m2  

Typ: verejný investor - mesto

Rozsah: Spracovaná projektová dokumentácia (DUR, DSP, DRS)

Obdobie realizácie: 2022+

Predpokladané investičné náklady: 100 000 Eur 

Autori: Katarína Ďurišová, (G.Arch s.r.o.)


Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach

Lokalita: Košice, Mlynský náhon

Rok návrhu: 2020

Veľkosť: 14 ha

Typ: medzinárodná urbanisticko- krajinárska súťaž / 1. miesto

Rozsah: v súčasnosti prebieha spracovanie projektovej dokumentácie (OUŠ, DM, ZSPD, DRS, AA)

Obdobie realizácie: 2022+

Predpokladané investičné náklady 1. etapy: 1 900 000 Eur

Autori: Tomáš Hanáček, Katarína Fejo, Katarína Ďurišová (G.Arch/krajinná architektúra)

Spolupráca: Tomáš Danko, Natália Marková, Zuzana Mihaľová, Patrik Domanický, Erika Mužilová, Barbora Vančurová

Viac na: https://www.archinfo.sk/sutaze


Vodozádržné opatrenia

Lokalita: Šahy, Nitrianske Pravno, Trenčianska Turná, Šaštín-Stráže, Drahovce, Nemšová, Čachtice, Sekule, Dubnica nad Váhom, Bratislava

Rok návrhu: 2020+

Typ: grandy

Rozsah: Spracovaná projektová dokumentácia (DUR, DSP, DRS)

Obdobie realizácie: 2022+ 

Autori: Katarína Ďurišová, Erika Mužilová, Jana Vajdiarová (G.Arch s.r.o.)

Spolupráca: Arch Art s.r.o.

Dendrologické posudky

Lokalita: celé Slovensko

Typ: súkromný investor, verejný sektor, granty, developeri

Rozsah: Spracovaná projektová dokumentácia (OUŠ, KŠ, DUR, ZSPD, DSP, DRS)

Obdobie realizácie: 2019+

Autori: Katarína Ďurišová, (G.Arch s.r.o.)

Rekreačný areál  lokalita: Liptovský Mikuláš  rok návrhu: 2019
Rekreačný areál lokalita: Liptovský Mikuláš rok návrhu: 2019
Školské átriá lokalita: Bratislava, rok návrhu: 2019
Školské átriá lokalita: Bratislava, rok návrhu: 2019