Zabezpečujeme činnosti

Spracovávame projektovú dokumentáciu verejných a súkromných priestorov na:

  • - urbanistické a krajinárske štúdie
  • - konzultačné činnosti pri tvorbe verejných priestorov
  • - krajinno-architektonické projekty (DÚR, DSP, DRS, UPNZ)
  • - revitalizácie vodných tokov
  • - vodozádržné opatrenia
  • - dendrologické prieskumy
  • - projekty náhradnej výsadby zelene
  • - grantové projekty modrozelenej infraštruktúry
  • - súťaže
  • - záhrady

Ing. Katarína ĎURIŠOVÁ

durisova@ateliergarch.sk

Autorizovaný krajinný architekt, 

Členka výboru pre krajinnú architektúru SKA 

Mám rada hory, prírodu, grafiku a praktické riešenia.

Ing. Lenka BÔŽEKOVÁ

bozekova@ateliergarch.sk

Stavebný projektant

Som precízna, objektívna a viem sa pozerať na veci s nadhľadom.

Ing. Jana Vajdiarová

vajdiarova@ateliergarch.sk 

Projektant

Som energická a priama. Mám rada dobrú kávu, šport a inovatívnosť.

Ing. Erika MUŽILOVÁ

muzilova@ateliergarch.sk

Záhradný a krajinný architekt

Viem sa vcítiť do ľudí i situácií a prinášať im umelecký zážitok.

Ing. Jana ŠEBOVÁ

sebova@ateliergarch.sk

Záhradný a krajinný architekt

Pozerám sa na veci pohľadom realizátora až do najväčších detailov.


NÁŠ PRÍBEH

"G" sa prostredníctvom Troch sestier Glonekových zlučujú tri blízke povolania (záhradná architektúra, stavebná architektúra a urbanizmus).

Katarína ako autorizovaná záhradná a krajinná architektka tvorí miesto, kde túžite tráviť svoj voľný čas. Záhrada ako vonkajší priestor je prepojená s vnútorným priestorom stavby a naopak. Túto harmóniu ladíme v tíme aj vďaka sestre Lenke, stavebnej projektantke. Stavby komunikujú s okolím aj so záhradou, a tým sa vytvára príjemná harmónia a ucelenosť miesta. No nie je to len o jednom pozemku. Rodinné domy ovplyvňuje okolitá zástavba, uličné profily, mesto a pod. A na tento pohľad z väčšej mierky máme tretiu sestru Janku. Postupne sa náš tím rozšíril o Eriku. Tá Vám svojou citlivosťou na estetiku a zmysly vykúzli záhradu neustáleho objavovania. Našu šestku uzatvára ďalšia Janka, ktorá sa v projekcií vie zamerať až do najmenšieho detailu a pozerať sa na projekt očami realizátora.

Aj vďaka spojeniu profesií dokážeme riešiť projekty od záhrad, parkov, rodinných domov až po veľké sídliska a krajinu. Pri tvorbe nám nechýba nadhľad na danú problematiku. Výraz pre tvorbu, ktorej motto: "V jednoduchosti je krása" nás vystihuje. Neustále sa vzdelávame a posúvame, aby sme vám mohli ponúknuť to najlepšie. ....Prečo? Pretože s nadšením tvoríme originálne a zároveň dostupné riešenia.

A aké boli naše začiatky? Začalo to štúdiom záhradnej a krajinnej architektúry v Nitre a stavebnou architektúrou v Žiline a Ostrave. Ďalšie skúsenosti sme nabrali doma i v Čechách. Pracovali sme vo viacerých ateliéroch (In-site, Schlitz, Flera, DK-architekti, MS architekti, AUplan). Nakoniec sme sa rozhodli založiť na Slovensku ateliér pod menom G.Arch a spoločne tak pracovať na prírode blízkych záhradách, parkoch a verejnej zeleni. Svoje skúsenosti pretvárame od roku 2014. Postupne sa náš ateliér G.Arch rozširoval a od roku 2020 je nás už v tíme päť s dvoma malými pomocníkmi :).

V našej tvorbe sa snažíme zanechať ducha a vniesť myšlienku (históriu, príbeh) danému miestu, popritom však rešpektovať ľudskú mierku a okolie. Pretvárame prostredie pre lepší život a budúce generácie, vzdelávame a budujeme povedomie o sile prírody.