ZÁHRADA S VÝHĽADOM A VÔŇOU VÍNA

Moderná záhrada sa musela vysporiadať s terénom, ktorý sme vďaka terasám mohli rozčleniť priestor podľa jednotlivých funkcií a využitia. Záhrada sa nachádza v objatí viníc a aj z toho pramení myšlienka záhrada s výhľadom a vôňou vína. Jednotlivé terasy sa pretvárajú časom po etapách, no už teraz je možnosť vidieť výsledok. Od bazénu sa prejde na trávnik s detským ihriskom a neskôr prechádza klesajúci terén do úžitkovej časti. Predzáhradku tvorí popri chodníku sprievodný pás suchomilnej vegetácie. Pracovali sme s viacerými formami zelene. Aj vďaka otvorenosti klientov vznikne na garáži pohľadová zelená strecha, rovnako aj popínavé rastliny po fasáde domu a oplotení. Využíval sa každým kúsok miesta a preto sme nezabudli aj na veľké bylinkové nádoby na strešných terasách. Už teraz sa tešíme na výsledok

MIESTO

Limbach

ROK

2020

PROGRAM

Mestská stavba

VEĽKOSŤ

900 m²