Ateliér G.Arch s.r.o.

PROJEKTUJEME PO CELOM SLOVENSKU - PRIESTOR S PRIDANOU HODNOTOU

ČOMU SA VENUJEME?

Originálne riešenie pre Vašu záhradu s myšlienkou a ideou, ušitá na mieru. Po projekcií spolupracujeme s realizačnými firmami na autorskom dohľade 

Sme autorizovaný tím pracujúci vo verejnom sektore. Tvorbe verejných priestorov, developerských, či areálových priestorov. Spracovávame dendrologické prieskumy

Berieme ohľad na klimatické zmeny a riešime aj generel zelene, krajinno-architektonické projekty (krajinársku štúdiu, DÚR, DSP, DRS)

Radi sa zúčastňujeme súťaží, ktoré nás posúvajú aj bavia v spolupráci s ďalšími odborníkmi, či tímami


Súťaže:

2023 - 1. miesto v architektonicko-urbanisticko-krajinárskej súťaži Turzovské kúpele (SKA)

2023 - 2. miesto s súťaži Záhrada roka Záhrada šitá na mieru (SZKT)

2023 - 4. miesto v krajinársko-architektonickej súťaži Mestský park Banská Bystrica (SKA)

2022 - 3. miesto v urbanisticko-architektonickej súťaži Papírové náměstí v Liberci (SKA)

2022 - 2. miesto v urbanisticko-architektonickej súťaži Meziprostory Pražské tržnice (SKA)

2021 - Odmena v architektonickej súťaži Obnova Štefánikovej ulice v Trnave (SKA)

2021 - 1. miesto v urbanisticko-architektonickej súťaži Transformácia nábrežia Námestovo (SKA)

2020 - 1. miesto v krajinársko-urbanistickej súťaži Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach (SKA)

2016 - 3. miesto v súťaži Obnova parku Janka Kráľa v Trnave