Súťaže:

2023 - 1. miesto v architektonicko-urbanisticko-krajinárskej súťaži Turzovské kúpele (SKA)

2023 - 2. miesto s súťaži Záhrada roka Záhrada šitá na mieru (SZKT)

2023 - 4. miesto v krajinársko-architektonickej súťaži Mestský park Banská Bystrica (SKA)

2022 - 3. miesto v urbanisticko-architektonickej súťaži Papírové náměstí v Liberci (SKA)

2022 - 2. miesto v urbanisticko-architektonickej súťaži Meziprostory Pražské tržnice (SKA)

2021 - Odmena v architektonickej súťaži Obnova Štefánikovej ulice v Trnave (SKA)

2021 - 1. miesto v urbanisticko-architektonickej súťaži Transformácia nábrežia Námestovo (SKA)

2020 - 1. miesto v krajinársko-urbanistickej súťaži Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach (SKA)

2016 - 3. miesto v súťaži Obnova parku Janka Kráľa v Trnave