VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA

Úprava nemocničného areálu v Šahách, kde sme sa sústredili hlavne na efektívne využívanie vody a zníženie údržby zelene. Snažili sme sa zachovať čo najviac stávajúcich stromov a rozširovať zeleň namiesto spevnených plôch. Využitie vsakovacích materiálov, zelených striech, popínaviek, zadržiavacích nádrží a dažďových záhonov. Areál poskytuje priestor na regeneráciu a oddych, rovnako tu nájdete príjemné priestory pre návštevy a stretnutia.

MIESTO

Šahy, Nitrianske Pravno, Trenčianska Turná, Šaštín-Stráže, Drahovce, Nemšová, Čachtice, Sekule

ROK

2020-2021

ŠTÝL

Verejná zeleň

VEĽKOSŤ

1 000 - 5 000 m²