ZÁHRADA UPROSTRED HÔR

V nádhernom prostredí severnej Oravy sa nachádza moderný rodinný dom s citlivo navrhnutou architektúrou k prostrediu. Rovnako sme pracovali aj so záhradou. Na prvom mieste bolo začlenenie záhrady do krajiny, tak aby nenarúšala súčasný ráz a charakter horského prostredia. Navrhnutý sortiment sa skladá z pôvodných druhov vegetácie a hlavnou dominantou budú vysoké borovice, trávy, skaly, parkovacie plochy štrkotrávnika a lúčny výsev. Záhrada sa člení na dve výškové úrovne a poskytuje súkromné zákutia ako aj otvorené plochy s výhľadmi na hrad a panorámu Kriváňa. Osvetlenie je navrhnuté len v minimálnej miere, aby nenarušovalo okolitú zver. Srnky, diviaky, spev vtákov, to všetko je tu na dennom poriadku a my sme to len podporili.

Záhrada sa bude v najbližšej dobe realizovať a určite pribudnú aj fotky z realizácie na ktoré sa tešíme.

MIESTO

Žilina

ROK

2018-2019

ŠTÝL

Prírodná záhrada

VEĽKOSŤ

800 m²