Záhrada v štýle severného Talianska

Rodinná záhrada ktorá komunikuje zo stavbou, vytvára harmóniu priestoru. Samozrejme treba vnímať aj okolitú zástavbu, či prostredie okolitej krajiny. Aj preto sme museli nájsť zlatú strednú cestu medzi Talianskym nádychom stavby a našou prírodou. Hľadali sme rovnaké vyjadrovacie prostriedky. Pracovali sme s ihličnanmi typickými pre horské prostredie, terénom, pálenými tehlami/ škridlami, mlatovými plochami, kameňom, masívnym drevom, popnutými ružami a strihaním živým plotom v divokých rozsiahlych výsadbách. Praktický je aj technický prejazd prechádzajúci celým pozemkom, v bežnom užívaní sú to len dva rôzne široké mlatové chodníky v miernom sklone.

MIESTO

Vitanová

ROK

2019

ŠTÝL

Prírodná záhrada

VEĽKOSŤ

900 m²