REPREZENTATÍVNA ČASŤ

Návrh vstupnej časti Mestského úradu v Námestove, kde by bol vytvorený trvalkový záhon s celoročným aspektom kvitnutia o rozlohe 270 m2. Z divokej nižšej výsadby vykúkajú strihané živé ploty tisu a kvitnúceho tavoľníka o výške 0,5 m. Dynamicky rozčleňujú priestor a dopĺňajú čistú architektúru budovy. V divokom záhone zrazu vytvoria dojem celistvosti a upravenosti. Taktiež je to nízko údržbová varianta, kde kry sa strihajú 2 x do roka a záhon sa raz ročne poseká.

MIESTO

Námestovo

ROK

2018

ŠTÝL

Verejná zeleň

VEĽKOSŤ

600 m²