AKO ZABIŤ VLASTNÝ TRÁVNIK?

02.05.2021

Zabiť trávnik je dnes veľmi jednoduché. Na trávnikoch sa často prekombinujú technológie. Svoje spraví počasie (extrémne suchá a prívalové dažde), nízke kosenie trávnika v letnom období (kedy je trávnik v dormancií, čiže v pokoji) zbytočné prehnojovanie či iné aspekty, ktorými úplne poškodzujeme trávnaté porasty. Nehovoriac o tom, že treba rozlišovať intenzívne a extenzívne trávniky (delíme ešte na parterové, parkové, športové, bylinné-kvitnúce lúky), ich umiestnenie (či sa nachádzame v centrálnej časti parku, alebo na okraji mesta), ich druhové zloženie, výšku kosenia a jeho interval.

Stav trávnych plôch počas výkyvov počasia 

a nevhodnej údržby.

Okrem zlej údržby až usmrtenia trávnika narušujeme aj ďalšie aspekty:

 • neželaná zmena druhu a zníženie vizuálnej kvality trávnika
 • ničenie trávnych porastov
 • odhalenie povrchu pôdy
 • zmena typu pôdy
 • degradácia pôdy
 • narušenie biologickej aktivity v pôde
 • zvýšená sila vetra
 • vodná erózia
 • strata pôdnej kapacity zrážok a zníženie kapilarity
 • odtok dažďovej vody do kanalizácie
 • zvýšená prašnosť
 • znížená vlhkosť vzduchu, zvýšená teplota, negatívny vplyv na mikroklímu
 • zníženie druhov hmyzu, strata biotopov
 • strata útočiska pre vtáky
 • strata potravy pre zvieratá
 • estetická hodnota priestoru už neplní funkciu
 • vyhodené financie, ktoré sme vynaložili pri zakladaní trávnatého porastu
Trávo-bylinný trávnik vo verejnom priestore, ktorý stačí menej kosiť, lepšie zvláda sucho a navyše kvitne.
Trávo-bylinný trávnik vo verejnom priestore, ktorý stačí menej kosiť, lepšie zvláda sucho a navyše kvitne.

Malá teória problematiky:

Trávnaté porasty obsahujú viacero druhov trávnych odrôd, spolu s dvojklíčnolistovými rastlinami. Podľa požadovaných nárokov na trávnik vyberáme zloženia osiva - vlastnosti porastu, odolnosť voči zošliapu, intenzita údržby. V každom prípade platí pravidlo sekania iba 1/3 výšky trávnika a žiadne kosenie v období sucha.

Trávnik potrebuje slnečné stanovisko, závlahu, vertikutáciu, aerifikáciu, sejbu a v prípade intenzívneho trávnika 2x do týždňa kosenie. Výška kosenia v jarnom a jesennom období je nižšia na cca 4-5 cm a v letnom treba nechať vyšší trávnik pre zníženie výpadu, a to cca 8-10 cm (nesmie sa však porušiť pravidlo 1/3, radšej prerastený trávnik zostriháme v dvoch časových etapách).

Ak je trávnik v zlej kondícií, slabé druhy odumierajú a priestor dostávajú náletové buriny, ktoré miesto rýchlo obsadia. Vplyvom extrémnych rozdielov počasia si čoraz viac obsadzujú priestor a vďaka hlbším koreňovým systémom majú lepšiu zásobáreň vody.

Ostáva otázka, či musíme mať na záhrade za každú cenu trávnik. A ako by sme si vedeli predstaviť priestor bez neho či alternatívu vyššieho podielu bylinného spoločenstva vs. trávneho osiva. Najnovšie prichádzajú do popredia kvitnúce lúky (sekanie iba 2x za rok), trávo-bylinné trávniky (nízky kvitnúci trávnik s motýľmi) či štrkotrávnik (pojazd aj pre autá).

Nízka kvitnúca lúka s pestrým podielom bylín, trvaliek i letničiek. Seká sa 2-3 krát ročne
Nízka kvitnúca lúka s pestrým podielom bylín, trvaliek i letničiek. Seká sa 2-3 krát ročne

Autor: Ing. Katarína Ďurišová