TRI SESTRY PROJEKTUJÚ ZNAČKU G.ARCH?

05.03.2020

Vysvetlením je jednoduchá skratka pre Garden Architecture (záhradná a krajinná architektúra). Krásnu záhradu vieme urobiť praktickú a prijateľnú v akomkoľvek slova zmysle. Pre vás i vaše okolie. 

Čo znamená slovo G.Arch a kto je za tým?

"G" sa prostredníctvom Troch sestier Glonekových zlučujú tri blízke povolania (záhradná architektúra, stavebná architektúra a urbanizmus).

Katarína ako záhradná a krajinná inžinierka pre vás tvorí miesto, kde túžite tráviť svoj voľný čas. Záhrada ako vonkajší priestor je prepojená s vnútorným priestorom stavby a naopak. Túto harmóniu ladíme v tíme aj vďaka sestre Lenke, stavebnej projektantke. Stavby komunikujú s okolím aj so záhradou, a tým sa vytvára príjemná harmónia a ucelenosť miesta. No nie je to len o jednom pozemku. Rodinné domy ovplyvňuje okolitá zástavba, uličné profily, mesto a pod. A na tento pohľad z väčšej mierky máme tretiu sestru Janku.

Aj vďaka spojeniu profesií dokážeme riešiť projekty od malých interiérových výsadieb, záhrad, parkov, rodinných domov až po veľké sídliska a krajinu. Pri tvorbe nám nechýba nadhľad na danú problematiku. Výraz pre tvorbu, ktorej motto: "V jednoduchosti je krása" nás vystihuje. Neustále sa vzdelávame a posúvame, aby sme vám mohli ponúknuť to najlepšie. ....Prečo? Pretože s nadšením tvoríme originálne a zároveň dostupné riešenia.

FB: Ateliér G.Arch