A SUCHO VÁS UŽ NEPREKVAPÍ: AKO A KDE SA DÁ ŠETRIŤ VODOU?

15.11.2020

Šetrenie vody je v poslednej dobe veľmi aktuálnou témou, najmä v období leta. Tento rok sme jej mali nedostatok dokonca už na jar. Záhrada bez vody nemá šancu, no našťastie si ju vieme správnymi krokmi zabezpečiť.

Ako polievať suchú záhradu bez vody?

Kým doteraz bol praktickou možnosťou vrt studne, dnes je to už náročnejšie. Ako dôsledok malého množstva vsaku vody cez spevnené plochy či zhutnený pôdny profil rapídne klesá aj spodná hladina vody. Dôležitým faktom je aj to, že keď je v susedstve veľa vrtov studní, klesá v nich tlak a hĺbka vody. Preto je dôležité používať priepustné materiály plôch, kypriť pôdu a sadiť vegetáciu, aby sme vrátili výšku spodnej hladiny do pôvodného stavu. 

Okrem podzemnej nám ostáva ešte zrážková voda. Tú je dôležité čo najviac zachytávať a následne využívať. Prirodzených zrážok v dôsledku zmeny teploty vzduchu a smeru prúdov bude zjavne menej. Čo môžeme robiť? Ako polievať suchú záhradu bez vody? 

Odhaduje sa, že suchá sú každoročne najnákladnejšou prírodnou katastrofou na svete.  6,000,000,000 €

Prírodné jazero
Prírodné jazero

Ovplyvňuje viac ľudí ako ktorákoľvek iná forma prírodnej katastrofy. V dôsledku sucha v roku 1990 zomrelo viac ako 11 miliónov ľudí a zasiahlo to 2 miliardy ľudí.​ Od sedemdesiatych rokov minulého storočia sa oblasť postihnutá suchom zdvojnásobila.​

Aké sú možnosti?

KROK 1

Pomôžte vode vsiaknuť do zeme. Vyhýbajte sa spevneným plochám, ako je betón či asfalt, ktoré akumulujú teplo, bránia vode a nepomáhajú prírode. Rovnako aj zhutneným pôdam, z ktorých vytláčame kyslík, a zrážková voda tak skĺzne po povrchu ako po skle a nič nevsiakne. Voľte skôr možnosti priepustných plôch, napríklad mlat, štrkové plochy či štrkotrávnik. Pri správnej skladbe sú rovnako pojazdné s nízkou údržbou. Zdvihnete tak výšku spodnej hladiny potrebnú pre korene stromov a drobné organizmy.

KROK 2

Usilujte sa zachytiť čo najviac zrážkovej vody zo striech a okapov do zberných nádob, či už podzemných vo forme retenčných nádrží, alebo do nadzemných veľkokapacitných nádob. Nie je na škodu mať takýchto foriem na záhrade a vo verejnom priestore viac a pomocou čerpadla vodu distribuovať na potrebnú zálievku. Pozitívnou správou je, že v zahraničí sa už usilujú čo najviac obmedziť polievanie pitnou vodou.

KROK 3

Polievajte to, čo je naozaj potrebné. V hodnotovom rebríčku si jednoducho treba určiť, či budeme polievať zeleninu pre obživu alebo letničku, ktorá slúži len na okrasu počas troch mesiacov. Gazdinky sa už nebudú predbiehať, kto má krajšie muškáty (hoci aj tie zohrávajú úlohu pri odpudzovaní múch), no budú skôr praktickejšie. V suchom období treba myslieť na vegetáciu, ktorá je tu dlhodobejšie a v budúcnosti bude od nás viac závislá. Mám na mysli stromy.

Už teraz sa stáva, že suché listy opadnú počas leta, akoby bola jeseň. Kvôli suchu musia znižovať svoju plochu výparu, a tak šetriť vodou. Preto sa nečudujme, ak v budúcnosti najskôr budeme polievať stromy (cca 50 l jeden strom), potom úžitkové kry, zeleninu a jedlé popínavky, niektoré bylinky a až potom budú na rade klasické kry, trvalky, trávnik a ako posledné letničky.

Čo z toho vyplýva?

Ak chcete šetriť vodou, začnite redukovať v záhrade typy, ktoré najviac vypijú. Nové záhrady budú prekvitať divokými kvitnúcimi lúkami a klasické trávniky budú skôr spomienkou. Oveľa lepšie zvládajú výkyvy sucha napríklad trávobylinné trávniky.

voda v záhrade Potôčik v záhrade pri výdatných dažďoch
voda v záhrade Potôčik v záhrade pri výdatných dažďoch
 Vsak v období sucha
Vsak v období sucha

KROK 4

Modeláciou či využitím terénu dokážete spomaliť vodu a zachytávať ju do vsakovacích plôch či rýh, ako sú napr. swale, dažďové záhony, mokrade, vodné plochy či plochy na vyliatie z koryta. Ich špeciálnym súvrstvím dosiahnete rýchlejší vsak a máte postarané aj o protipovodňové opatrenie.

Dôležité je zvoliť vhodný sortiment rastlín do budúcich výsadieb tak, aby sa nezľakli extrémneho sucha a tepla a zároveň zvládli počas prudkých dažďov zamokrenie a držanie vody v týchto záchytných plochách. Pridajme k tomu odolnosť voči mrazom a dostávame sa na vymedzený počet druhov. Upraví sa vnímanie estetickosti a záhrady sa začnú čoraz viac podobať prírode, s čím aj v ateliéri G.Arch pracujeme. Nebojíme sa povedať, že sa posunie hranica vnímania burín a ich využitia, a tiež pohľad na invázne druhy.

RIEŠENIE?

Nejde len o to, aby ste mali záhradu s čím poliať. Ale v podstate je nutné zachytiť každú kvapku spadnutú na plochu vašej záhrady a nechať ju u vás aj vsiaknuť.

zdroj: SHMU.sk
zdroj: SHMU.sk
zdroj: SHMU.sk
zdroj: SHMU.sk

Autor: Ing. Katarína Ďurišová